Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ДОЗВОЛИ


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана захищає Ваші права як автора та гарантує, що будь-яка юридична інформація та питання щодо авторського права будуть врегульовані.

Автори, статті яких публікуються у відкритому доступі, зберігають авторські права на свої публікації.

Ми працюємо за умовами міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY-NC. Кожен має право читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати та робити посилання на повні тексти статей для будь-яких некомерційних цілей за умови обов’язкового посилання на авторів публікації та першовидання.

Дізнатися більше про використання ліцензій та їх види Ви можете на офіційному веб-сайті організації .

Застосовувана ліцензія повинна відповідати вимогам, визначеним Берлінською декларацією (один із установчих документів про відкритий доступ, підписаний у жовтні 2003 року на конференції, організованій Товариством Макс Планк у Берліні).

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зв'яжіться з matviychuk@kneu.edu.ua.

COPYRIGHT AND PERMISSIONS


Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman protects your rights as an author and guarantees that any juridical information and questions regarding author’s right will be regulated.

Authors whose articles are published in open-access retain the copyright for their publications without being fooled. Open access articles are committed to be published under Creative Commons Attribution.

We operate under the terms of the international license Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY-NC. Everyone has the right to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full texts of articles for any non-commercial purposes, provided that reference is made to the authors of the publication and the original source.

You can learn more about the use of licenses and their types on the official website of the organization .

In all cases, the license applied must comply with the requirements defined in the Berlin Declaration (one of the founding documents on open access, signed in October 2003 at a conference organized by the Society. Max Planck in Berlin).

For further details and permission requests, please contact matviychuk@kneu.edu.ua.