Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Редакційна колегія

Головний редактор: Матвійчук Андрій Вікторович , доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора: Великоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, професор

Відповідальний секретар: Кмитюк Тетяна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент (Австрія)

Редактори

Абуселідзе Гіоргі , доктор економічних наук, доцент, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)

Барів’єра Ауреліо Фернандез, доктор наук в економіці, асоційований професор, Університет Ровіра і Віргілі (Іспанія)

Батиршин Ільдар Закирзянович , доктор фізико-математичних наук, професор, Мексиканський нафтовий інститут (Мексика)

Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

Гур’янова Лідія Семенівна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Джалладова Ірада Агаверді-кизи, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

Іманов Корхмаз Джангір огли, доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН Азербайджану, Інститут систем управління Національної академії наук Азербайджану (Азербайджан)

Камінський Андрій Борисович, доктор економічних наук, професор, Іллінойський університет в Урбана-Шампейн (США)

Ків Арнольд Юхимович, доктор фізико-математичних наук, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Кобець Віталій Миколайович, доктор економічних наук, професор, Херсонський державний університет

Козловський Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Меркулова Тамара Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Університет Барселони (Іспанія)

Негрей Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Федеральна вища технічна школа Цюріха (Швейцарія)

Рутковський Лешек, доктор наук, професор, член Польської академії наук, Ченстоховський університет технологій (Польща)

Салем Абдел-Бедеех , доктор наук, професор, Університет Айн-Шамс в Каїрі (Єгипет)

Сіка Едгардо , доктор наук в економіці, доктор наук з технологій та іноваційного менеджменту, Університет Фоджії (Італія)

Соловйов Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет

Федерічі Томмасо , доктор наук в економіці, професор, Тосканський дослідницький університет в Вітербо (Італія)

Штовба Сергій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса


Editorial Board

Editor: Matviychuk, Andriy, DSc in Economics (Ukraine).

Deputy Editor: Velykoivanenko, Halyna, PhD in Physics and Mathematics (Ukraine).

Editor’s Assistant: Kmytiuk, Tetiana, PhD in Economics (Austria)

Associate Editors:

Abuselidze, Giorgi, PhD in Economics (Georgia)

Bariviera, Aurelio F., PhD in Economics (Spain)

Batyrshin, Ildar, DSc in Physics and Mathematics (Mexico)

Dzhalladova, Irada, DSc in Physics and Mathematics (Ukraine)

Federici, Tommaso, PhD in Economics (Italy)

Guryanova, Lidiya, DSc in Economics (Ukraine)

Imanov, Gorkhmaz, DSc in Economics (Azerbaijan)

Kaminskyi, Andrii, DSc in Economics (USA)

Kiv, Arnold, DSc in Physics and Mathematics (Israel)

Kobets, Vitaliy, DSc in Economics (Ukraine)

Kozlovskyi, Serhii, DSc in Economics (Ukraine)

Lukianenko, Iryna, DSc in Economics (Ukraine)

Merkulova, Tamara, DSc in Economics (Spain)

Nehrey, Maryna, PhD in Economics (Switzerland)

Rutkowski, Leszek, DSc in Engineering (Poland)

Salem, Abdel-Badeeh, DSc in Engineering (Egypt)

Shtovba, Serhiy, DSc in Engineering (Ukraine)

Sica, Edgardo, PhD in Economics and in Engineering (Italy)

Soloviev, Vladimir, DSc in Physics and Mathematics (Ukraine)

Vitlinskyi, Valdemar, DSc in Economics (Ukraine)