Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Науковий журнал «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» дотримується політики відкритого доступу до змісту усіх опублікованих матеріалів. Автори залишаються власниками авторських прав на опубліковані статті. Всі автори журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці», статті яких публікуються у цьому журналі, погоджуються на умови політики відкритого доступу їхньої публікації. Усі опубліковані статті є у вільному, безоплатному доступі для користувачів із моменту їх публікації. Посилання на повні тексти цих статей можна використовувати для цитування. Статті та посилання можна використовувати як безкоштовні дані або використовувати їх для будь-яких інших законних некомерційних цілей.

Автор може поширювати електронну копію статті, в тому числі її остаточну версію із посиланням на журнал на: персональних веб-ресурсах (веб-сайтах, веб-сторінках, блогах тощо); веб-ресурсах установи, де працював автор під час підготовки дослідження (сайт, інституційний репозитарій тощо); некомерційних ресурсах відкритого доступу (мультидисциплінарні і тематичні репозитарії).

У кожному з перелічених випадків має використовуватися відповідне бібліографічне посилання на журнал та DOI.


Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics scientific journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. Version of the final article is published as open access and article is made freely available online by web pages of the journal Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics. Authors of articles take due note and at once accepts open access policy of the journal Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics. All published articles are in free, free access for users from the moment of their publication. Links to the full texts of these articles is possible to use for indexing. Articles and links is possible to use as free data or use them for any other lawful and noncommercial purpose.

The author may distribute an electronic copy of the article, including its final version with a link to the journal on: personal web resources (websites, web pages, blogs, etc.); web resources of the institution where the author worked during the preparation of the study (website, institutional repository, etc.); non-commercial open access resources (multidisciplinary and thematic repositories).

In each of these cases, the appropriate bibliographic reference to the journal and DOI should be used.